• Usuwanie zębów stałych i mlecznych
  • Chirurgiczne usuwanie zębów zatrzymanych (w tym ósemek)
  • Usuwanie pozostawionych i złamanych korzeni
  • Resekcje wierzchołków korzeni zębów
  • Wyłuszczanie torbieli
  • Podcinanie wędzidła wargi oraz języka
  • Usuwanie zmian na· błony śluzowej jamy ustnej
  • Chirurgiczne przygotowanie przedprotetyczne
  • Zamykanie przetok ustno-zatokowych