• diagnostyka przedimplantologiczna i przedprotetyczna
  • uzupełnienia pojedynczych i mnogich braków zębowych
  • protezy całkowite na implantach