• aparaty stałe
  • aparaty ruchome: metalowe i kosmetyczne