Nasze publikacje oraz doniesienia zjazdowe

Lesiakowski M.: Neuralgia nerwu trójdzielnego. Stomatologia Współczesna 2001

Piechowicz-Lesiakowska A., Opalko K., Dorobczyńska G.: Replantacja siekacza przyśrodkowegi i bocznego szczęki wspomagana polem elektromagnetycznym-opis przypadku. Forum Stomatologiczne 2004

Lesiakowski M., Opalko K., Sroczyk M., Piechowicz-Lesiakowska A.: Rehabilitacja nerwu językowego z zastosowaniem wolnozmiennych pól magnetycznych z jonowym rezonansem cyklotronowym-doniesienie wstępne. Nowa Stomatologia 2004

Opalko K., Piechowicz-Lesiakowska A., Dojs A., Lesiakowski M., Wilk G.: Vioforoterapia jako leczenie z wyboru wielu powikłań stomatologicznych. XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Med&Life dla Lekarzy i Fizjoterapeutów 2005

Lesiakowski M., Opalko K., Piechowicz-Lesiakowska A.: Leczenie zaburzeń czucia nerwów językowego i zębodołowego dolnego po zabiegach chirurgicznych w subiektywnej ocenie pacjentów. Twój Przegląd Stomatologiczny 2005