• oczyszczenie ubytku próchnicowego
 • wypełnienie ubytku, odtworzenie kształtu i przywrócenie funkcji leczonego zęba
 • materiały:
  • kompozyty
  • ormocery
  • kolorowe wypełnienia dla dzieci
  • glassjonomery
 • leczenie endodontyczne (kanałowe)

WSZYSTKIE ZABIEGI NA ŻYCZENIE PACJENTA WYKONUJEMY W ZNIACZULENIU