lek. stom. Katarzyna Brykczyńska-Wcisło

Specjalista Ortodonta
  • Jest absolwentką Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Studia na wydziale lekarsko-stomatologicznym ukończyła w 2009 roku.
  • Od 2011 roku prowadzi zajęcia dla studentów polsko- i angielskojęzycznych w Zakładzie Ortodoncji Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz zajęcia z dziedziny ortodoncji w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie dla słuchaczy studiów podyplomowych z logopedii.
  • Ukończyła czteroletnie szkolenie specjalistyczne w dziedzinie Ortodoncji zakończone Państwowym Egzaminem Specjalistyczny
  • W pracy zawodowej, wykorzystuję doświadczenie zdobyte podczas licznych kursów i konferencji w kraju oraz za granicą.

W 2018 roku ukończyła dwuletni zaawansowany kurs czynnościowej okluzji FACE (Functional and Cosmetic Excellence).

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego (PTO) oraz EurAsian Association of Orthodontists (EAO)