Pracownia Radiologiczna

Profesjonalne leczenie stomatologiczne wykonywane z pomocą nowoczesnej diagnostyki radiologicznej. Cyfrowe badania radiologiczne są niezbędne na każdym etapie diagnozy i leczenia stomatologicznego.

Zakres badań:

  • RTG punktowe – wykonywanie zdjęć wewnątrzustnych,
  • Pantomogram,
  • Cefalometria – niezbędna w diagnostyce i leczeniu ortodontycznym,
  • Tomografia komputerowa (3D) –  szeroko stosowana w leczeniu endodontycznym, chirurgicznym i implantologicznym.