dr hab. n. med. Magdalena Baśkiewicz-Hałasa

Dermatolog
  • Dr hab. n. med. Magdalena Baśkiewicz-Hałasa ukończyła studia medyczne na Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie w 2000 roku. Staż specjalizacyjny z dermatologii i wenerologii realizowała w Klinice Chorób Skórnych i Wenerycznych PAM. W 2007 roku po zdaniu egzaminu specjalizacyjnego rozpoczęła działalność dermatologiczną.
  • Magdalena Baśkiewicz-Hałasa od 2005 roku jest adiunktem w Zakładzie Patologii Ogólnej PUM, gdzie zrealizowała rozprawę habilitacyjną pt. „Optymalizacja wytwarzania mieszanego chimeryzmu po przeszczepieniu komórek macierzystych szpiku kostnego oraz rola tego zjawiska w indukcji tolerancji względem allogenicznego płata skórnego w modelu mysim.”
  • Jako lekarz dermatolog i wenerolog leczy choroby z zakresu swojej dziedziny. Zajmuje się zarówno dorosłymi, jak i dziećmi. Szczególnie interesują ją choroby włosów i paznokci, a także zastosowanie dermoskopii jako metody diagnostycznej nie tylko zmian barwnikowych (znamiona, czerniak) ale również zmian niebarwnikowych i zapalnych.
  • Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, International Dermoscopy Society oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Trychologii Estetycznej. W ramach poszerzania wiedzy uczestniczy w wielu konferencjach i szkoleniach z zakresu swojej specjalizacji.