dr n.med. Mariusz Suwała

Specjalista Periodontolog
  • Ukończył studia na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w 2011 roku z wyróżnieniem.
  • W latach 2013-2020 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Periodontologii i chorób błon śluzowych w Szczecinie.
  • Specjalizację z periodontologii uzyskał w  2018 roku.
  • Zajmuje się kompleksowym leczeniem pacjentów z chorobami przyzębia.