dr n.med. Michał Lesiakowski

Specjalista Chirurg Stomatolog

Absolwent Wydziału Stomatologicznego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

  • Tytuł lekarza stomatologa uzyskał w 1999 roku.
  • Od 2000 do 2013 pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej PAM w Szczecinie. Od 2005 roku jest specjalistą chirurgii stomatologicznej.
  • Od 2003 roku prowadzi badania nad powikłaniami po zabiegach chirurgicznych, których efektem była obrona pracy doktorskiej (2008 rok) pt.: Wykorzystanie wolnozmiennego pola elektromagnetycznego system JPS w rehabilitacji zaburzeń czucia tkanek jamy ustnej i twarzy po zabiegach chirurgicznych. (Promotor prof. dr hab. n. med, Krystyna Opalko)
  • Współautor książki „Zmienne pole magnetyczne w stomatologii i okulistyce” pod redakcją prof. dr hab. n. med. Krystyny Opalko i prof. dr hab. n. med. dr h.c. Aleksandra Sieronia
  • Od 2008 do 2013 roku opiekun Studenckiego Koła Naukowego w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej PAM.
  • Jest autorem wielu publikacji i wystąpień zjazdowych.
  • Członek International Team for Implantology