lek. stom. Paweł Kozłowski

Specjalista Protetyk

  • Studia na wydziale lekarsko- stomatologicznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego ukończył w 2012 roku.
  • Tytuł specjalisty w dziedzinie protetyki stomatologicznej uzyskał w 2019 roku.