viewBox="0 0 78.9 78.9" style="enable-background:new 0 0 78.9 78.9;" xml:space="preserve">

Chirurgia stomatologiczna

Zabiegi chirurgiczne wykonywane w jamie ustnej są ważnym elementem terapii stomatologicznej. Są niezbędne w leczeniu protetycznym, ortodontycznym oraz zachowawczym. Wykonujemy pełny zakres procedur chirurgicznych.

Zakres usług:

  • Usuwanie zębów stałych i mlecznych
  • Chirurgiczne usuwanie zębów zatrzymanych (w tym ósemek)
  • Usuwanie pozostawionych i złamanych korzeni
  • Resekcje wierzchołków korzeni zębów
  • Wyłuszczanie torbieli
  • Podcinanie wędzidła wargi oraz języka
  • Usuwanie zmian na· błony śluzowej jamy ustnej
  • Chirurgiczne przygotowanie przedprotetyczne
  • Zamykanie przetok ustno-zatokowych