viewBox="0 0 78.9 78.9" style="enable-background:new 0 0 78.9 78.9;" xml:space="preserve">

Implantologia i implantoprotetyka

Obecnie implantologia jest dynamicznie rozwijajacą się dziedziną stomatologii. Pozwala odbudować utracone uzębienie bez konieczności naruszania struktury zębów własnych , jak w przypadku szlifowania pod mosty. Dzięki implantom możemy uniknąć noszenia protez ruchomych lub diametralnie polepszyć komfort ich użytkowania.

Zakres zabiegów:

  • diagnostyka przedimplantologiczna i przedprotetyczna
  • uzupełnienia pojedynczych i mnogich braków zębowych
  • protezy całkowite na implantach
  • Zabiegi augmentacji/ odbudowy/ kości w pełnym zakresie,
  • Podniesienie dna zatoki szczękowej

W celu polepszenia gojenia stosujemy PRF- fibrynę bogatopłytkową.

Stosujemy sprawdzone systemy implantologiczne dostosowane do różnych potrzeb i możliwości pacjentów – Straumann, Neodent, Dentium.